Styrelse  2022
 
Ordförande
Ulrika Thorén
070-590 55 05

 Vice ordförande
Birgitta Graeve


Sekreterare
Sarita Månsson
070-321 87 64

Kassör
Elionore Magnusson
070-8839407

Ledamöter
Anna-<carin Gustafsson
Anna-Karin Lundström
Rebecka Fahlgren
Sara Gradling
Camilla Hådén


Skicka ett mail till styrelsen

Klubbens gällande stadgar finns via länken  HÄR samt nedan