Styrelse  2020
 
Ordförande
Ulrika Thorén
070-590 55 05

 Vice ordförande
Wictoria Lundgren
070-620 48 77

Sekreterare
Sarita Månsson
070-321 87 64

Kassör
Pernilla Fridlund
070-368 06 84

Ledamöter
Henrik Näslund
Marianne Westman
Elionore Magnusson
Anna Vinroth
Anna-Karin Gustavsson


Skicka ett mail till styrelsen

Klubbens gällande stadgar finns via länken  HÄR samt nedan