Vi hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt spännande år med Näsets Ryttarsällskap. Särskilt glada är vi för alla de nya medlemmar som anslutit sig till klubben, men givetvis tacksamma att även tidigare medlemmar väljer vår klubb även i år.  Bli medlem du också!


Nytt från 2015 är att klubbens försäkring går via Svenska Ridsportförbundet och baseras helt på ett medlemsskap i klubben. Därför är det nu om möjligt ännu viktigare att du betalar in din medlemsavgift för att få ett bra försäkringsskydd under din ridning. Detta gäller både privathästryttare och ridskolans elever. Försäkringen gäller vid all aktivitet med hästar, såväl inom träning/ tävling som hemma.

För dig som tar ut tävlingslicens är de väldigt viktigt att du också har ett medlemskap i en klubb. Från och med 2015 finns ingen försäkring gällande för licensierade ryttare utan den är kopplad till medlemsskapet i en klubb. I och med att du nu tar ut licensen via Internet är det viktigt att du själv tar ansvaret och betalar in din medlemsavgift till den klubb du anger att du rider för.
Klubben kommer inte att godkänna några ansökningar om tävlingslicens om inte medlemsavgiften inkl tillägg är inbetald till klubben!

Det är viktigt att klubben får in fullständiga uppgifter på samtliga medlemar beroende på vårt ansvar att rapportera till Ridsportförbundet.

Har ni inte möjlighet att ange fullständiga uppgifter gällande medlemmen/-arnas
Namn
Fullständigt personnummer
Mejladress
vid inbetalningen så skicka detta i ett separat mail till klubben info@nasetsryttarsallskap.se.

Medlemsavgifter 2022
Junior (t om  18 år)                250 :-
Senior                                         300 :-
Familj (max 4 personer)    750 :-            
Dessutom betalar varje licensierad ryttare en extra avgift på 150:-

Inga licensansökningar godkänns innan den totala avgiften för medlemsskapet är inbetald.

Beloppet för medlemsavgiften sätts in på klubbens bankgiro 619-2306. Glöm inte att registrera namn, personnummer och mejladress till respektive medlem. 

OBS! Träningsavgifter för Maggan, ridskoleavgifter och anläggningsabonemang betalas ej till klubbens konto utan till Stall Killigrew.

Ryttarpolicy

Som representant för Näsets Ryttarsällskap har vi förväntningar på dig som ryttare/medlem.
Det förväntas att du ska:

  • Hålla god ton och behandla dina klubbkompisar, tävlande från vår samt andra klubbar, personal, domare och funktionärer med respekt såväl i person som i sociala medier. 
  • Vara behjälplig vid av klubben arrangerade tävlingar/aktiviteter
  • Hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand.
  • Hästens närmiljö måste alltid beaktas. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
  • Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
  • Nationella och internationella bestämmelser inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas under såväl tävling som träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt följas för att säkerställa hästens välbefinnande.
Om klubbens styrelse anser att någon av våra representanter bryter mot vår policy har styrelsen ansvar att följa upp ärendet.