OBSERVERA att all kontakt som rör ridskolan och träning skall ställas till Stall Killigrew.

Funktionärer till tävling

Vid tävlingar behöver vi alla medlemmar hjälpas åt. 
Det finns många olika typer av sysslor så tveka inte att höra av dig och fråga vad du kan hjälpa till med om du är osäker. 

På Facebook lägger vi ut för anmälan.
Mer information till funktionärer

Årsmöte
Kallelse till årsmöte! Klubben genomför årsmöte söndag den 18:e februari 2024 kl 15.00 i cafeterian på Näset.
Motioner mottages senast den 5:e februari . Handlingar finns tillgängliga hos ordförande på förfrågan.
Välkommen!

2020 > 04

Vi önskar bilda en grupp som arbetar med vår tävlingssponsring. Anmäl intresse via vår mejl info@nasetsryttarsallskap.se

OBS! Träningsavgifter för Maggan, ridskoleavgifter och anläggningsabonemang betalas ej till klubbens konto utan till Stall Killigrew.

Klubbkläder

Vill du publicera något på hemsidan?

Skicka då ett mail till webmaster