Årsmöte för Näsets Ryttarsällskap

Lördagen den 27 februari kl 11.00 kommer vi att ha ett digitalt årsmöte.
Länk kommer att mejlas ut till medlemmar 2020/2021.

Om du har ändrad mejladress är det viktigt att du meddelar den till info@nasetsryttarsallskap.se.

Enligt stadgarna ska förslag (motion) från enskild medlem som ska tas upp på årsmötet skriftligen skickas in till styrelsen.
Detta ska vara styrelen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Skicka gärna in detta via klubbens mejl.

Inkomna motioner, verksamhetsberättelse och annan information från styrelsen ska vara tillgänglig för medlemmarna senast 7 dagar innan årsmötet.

Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast 7 dagar innan årsmötet.