Grönt Kort

Passa på att ta Grönt kort för Svenska risportförbundet. 
Näsets RS bjuder in till kurs för hästtävling under ridsportförbundets direktiv. Alla ÖVER 18 år är varmt välkomna. Även för dig som inte är med med i någon klubb ännu.
OBSERVERA att denna kurs riktar sig till dig som är målsman eller dig om är över 18 år då tempot är något högre än för yngre deltagare och kursen hålls under en dag, inklusive provtillfället. 
Vi håller kurs efter behov. 
Pris inklkusive praktiska och teoretiska prov, fika och registrering i TDB är 500 kr för medlem och 750 kr för icke medlem. Kursavgiften betalas innan kursstart till swish 123 440 8225. Ange NAMN och GRÖNT KORT

Du skall beställa en utbildningsbok som du ska ha gått igenom innan kursdagen, den finns att beställa på Svenska Ridsportförbundets hemsida coh kostar 135 kr. 
I boken finns en skrapkod som behövs för egenstudier. Vi går igenom materialet och gör de olika delproven och praktiska lastmomentet. Till detta behöver du hjälm och handskar. Slutprovet avslutar dagen och skickas tillsammans med ridintyget till Svenska Ridsportförbundet för registrering i TDB. 
Ridintyg måste bifogas slutprvet till förbundet. 

Anmäl intresse för kurs till: info@nasetsryttarsallskap.se
Ange intresse för kurs för vuxna alternativt för yngre. 

Välkommen önskar Sanna Bergman, Grönt Kortubildare för Näsets RS