Startlista klubbmästerskap

Välkommen på Näsets klubbmästerskap 21/11!
Vi startar med banbygge kl 10.30. Grupp 1, det vill säga startnummer 1-12, hjälper till att bygga fram och grupp 2, startnummer 13-20 bygger bort.

Ridskoleekipage och privata kommer att gå blandat efter den höjd man hoppar. Framridning för grupp 1 ca 11.40. Efter höjden 70 cm blir det en ny framridning för de ekipage som hoppar 80 och högre. Prisutdelning sker efter sista start, först för ridskolan och därefter privat. I dagsläget har vi ingen klass för häst då det behövs en till anmäld. Stora hästar har istället möjlighet att hoppa en clear round.

Cafeterian håller öppet med försäljning av fika. All betalning för KM och hästhyra skall också betalas där. Betalning skall ske innan ritten.

Startlista och tidsschema hittar ni här!

Nyhetsarkiv