Banbyggnad

Onsdag eftermiddag samlas vi alla för att bygga banan inför tävlingarna. Vi behöver också bära ut all utrustning, sätta upp avspärrningar, spåna boxar, fixa framhoppningen etc. Vi har glädjande nog många anmälda till tävlingen, så många att vi blivit tvungna att hyra in extra lavåsboxar då ordinarie tältstallar och permanenta stallar inte räckte till. Dessa måste vi bygga upp själva, så vi behöver några starka armar till det.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer och hjälper till, ju fler vi är desto fortare går det!

Nyhetsarkiv